61182 ورزشکار سازمان یافته در لرستان فعالیت می کنند

خرم آباد – ایرنا – رییس هیات پزشکی ورزشی لرستان گفت: 61هزارو‌ 182 ورزشکار سازمان یافته در استان فعالیت می کنند.