۱۰ درصد ظرفیت بیمارستان‌های اصفهان برای مقابله با کرونا تخصیص یافت