یک نخبه به ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران رسید

تهران- ایرنا- “ایمان افتخاری» نخبه ریاضی کشور با حکمی از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور معرفی و منصوب شد.