گاف «پایتخت» به روایت مجری صدا و سیما

المیرا شریفی، مجری و گوینده شبکه خبر سیما در توئیتی درباره حرکت شخصیت هما در سریال “پایتخت» نوشت.