کشتی گیران فرنگی کار نوجوان گیلانی درخشیدند

رشت – ایرنا – رئیس هیات کشتی استان گفت: کشتی گیران فرنگی کار گیلانی در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور و انتخابی تیم خوش درخشیدند.