کرونا، چهره مجسمه‌های مشهور جهان را هم تغییر داده است/عکس