پیام مشترک امام جمعه و استاندار ایلام در پی اجرای طرح فاصله اجتماعی