هوای زنجان و اهواز ناسالم است

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای زنجان با شاخص 102 و اهواز 119 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.