ملی‌پوش وزنه‌برداری: دوپینگ زنگ خطری برای فعالیت زنان در این رشته است