مسئول نمایشگاه کتاب آستارا: یار مهربان در جامعه غریب است

آستارا – ایرنا – مسئول نمایشگاه سالانه کتاب در آستارا گفت: بازار فروش کتاب کساد شده و از سبد خرید خانوارها در حال حذف شدن است و علت عمده آن ریشه در مشکلات اقتصادی خانواده ها دارد.