قدردانی امام جمعه بجنورد از کمک‌های نیکوکاران در ماه رمضان