ضد عفونی معابر و منازل مسکونی به همت طلبه‌های جهادگر شاهرود