سهم نفرت افکنان کمتر از تیغ بددستان نیست

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش توئیتری به کشتار و ترور جمعی از مسلمانان مسجدی در نیوزیلند نوشت: تیغ ابن ملجم ها، کنیسه و مسجد نمی شناسد.