سهم ازدواج‌های مجدد که سالانه رخ می‌دهد، چقدر است؟