زخم عفونی برپیشانی روستاها عنوان اصلی امروز روزنامه خراسان شمالی

بجنورد- ایرنا- روزنامه خراسان شمالی پنجشنبه در شماره 2653 خود در گزارشی با عنوان ‘زخم عفونی برپیشانی روستاها’ به تولید حجم بالای پسماند روستایی و مشکلات ناشی از آن در استان پرداخته است.