راه‌اندازی خط تولید ماسک N95 با مشارکت دانشگاه و صنعت