رئیس کمیته المپیک ژاپن کناره گیری می کند

پکن- ایرنا- ‘تسونه کازو تاکه دا’ رئیس کمیته المپیک ژاپن، به دلیل فشارهای ناشی از اتهام پرداخت رشوه در انتخاب ژاپن به عنوان میزبان بازی های المپیک سال 2020، پیشاپیش برگزاری این بازی ها از سمتش کناره گیری خواهد کرد.