خاطره جالب علی اوجی از شلیک همایون شجریان به رضا یزدانی در «دورهمی»