حناچی: راه‌ حل دستفروشی در تهران، بازارهای محلی است