حال بنای مسجد 900 ساله دزفول ناخوش است

دزفول- ایرنا- مسجد جامع دزفول یکی از سه مسجد کهن شهرستان دزفول این روزها حال خوشی ندارد و به دلیل برخی مشکلات دچار آسیب شده است.