جزئیات ممنوعیت‌های 13 فروردین/ توزیع کارت تردد برای شاغلین