تغییر نشانه‌های ابتلای به ویروس کرونا در کردستان

در این راستا شهرستان سقز که اکنون با ۱۰۶ مورد همچنان در صدر شهرستان‌های آلوده استان است، بازار‌ها و ادارات به تعطیلی و قرنطینه کشیده شده و محدودیت تردد نیز در این شهر ادامه دارد.