بطحایی: کودکان را وارد رقابت پیروزی و شکست نکنیم

تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که روش شناسایی نخبگان باید تغییر یابد، گفت: در شرایطی که تفکر کودکان هنوز انتزاعی نشده است آن‌ها را وارد رقابت و تجارب پیروزی و شکست نکنیم.