امام جمعه یزد: رعایت بهداشت تنها راه مقابله با کروناست