امام جمعه سنندج: وحدت و یکدلی مردم نیاز اصلی دنیای امروز است