امام جمعه تربت‌حیدریه رعایت توصیه‌های بهداشتی مسوولان را واجب خواند