اعتراض سینماگران آسیایی‌ به نژادپرستی ترامپ به بهانه کرونا