اطلاع‌رسانی به‌موقع سهم اهالی رسانه همدان در مهار کرونا است