استاندار: طرح ساخت موزه دفاع مقدس خراسان رضوی بازنگری شود

مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: طرح ساخت موزه دفاع مقدس استان باید بازنگری، مرحله بندی و ساختمانهای غیر ضروری آن حذف شود تا بتوان طی دو سال آن را به سرانجام رساند.