از گلزار و مدیری تا عزتی و جعفری، گیشه در دست ستاره‌ها