آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان آماده دریافت زکات فطریه است